Ultra Deep Field

Tableau “Ultra Deep Field” de la série “Agglomeflop” – Accumulation de Throw-Up – Technique Mixte – Format 140×100 cm

Ultra deep Field - Street art - graffiti